top of page

"ベトナムMH投資進出株式会社(MH-hr.,ltd) は、2014年3月19日に設立され、日本で働く労働力提供のリーディング企業でです。

同社の応募者は、日本にて、技能実習を受入れする予定があれば、外国人労働者として提供すべく、日本語を勉強した生徒を人材として送出し、外国人労働力の提供で大手企業となることを目指しています。

同社はベトナム国の労働傷病兵社会省から外国人材送り出しライセンスを取得し、能力と熱意に溢れるベトナム人の労働者を選抜して、日本企業へ提供する責任を持ち取り組んでいます。

Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư MH Việt Nam – (gọi tắt là Công ty MH) là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước và quốc tế được thành lập vào ngày 19/03/2014. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Công ty MH đã tập trung đầu tư vào lĩnh vực nguồn nhân lực với thương hiệu MH. Bằng những nỗ lực không ngừng, Công ty MH đã trở thành một trong những thương hiệu số 1 Việt Nam về cung ứng nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp Nhật bản tại thị trường Nhật Bản, các Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
bottom of page